Rewolucja

Każdy ma prawo do bycia sobą

Tomik porusza problem wyobcowania, braku zrozumienia wobec otaczającego świata, upadku wartości, jakie towarzyszyły ludzkości od stuleci.

Zwraca uwagę na samotność osób bardziej wrażliwych, które nie zawsze samodzielnie potrafią poradzić sobie z problemami. Pokazuje drogę poszukiwania własnego miejsca na ziemi.

Obrazuje też, jak ważne może okazać się wsparcie ze strony otoczenia, chwila uwagi, czy choćby drobny gest.

Dopisz się do listy oczekujących na premierę "Rewolucji" Kliknij TU już teraz

Niebyt

Poczucie nicości, nieistnienia, niewidzialności w świecie. Wyobcowanie. I część tomiku “Rewolucja” odnosi się do etapu życia Autorki, kiedy towarzyszyło jej poczucie pozostawania biernym obserwatorem otoczenia, nawet wówczas, gdy przebywała w centrum wydarzeń. Odzwierciedla rodzący się oraz trwający stan depresyjny.

Poszukiwanie sensu

Swoiste odkrywanie świata, jego nowego ładu. II część “Rewolucji” jest próbą odkrycia sensu zachodzących w świecie zmian, ale też zwróceniem na nie uwagi, że w ogóle istnieją. Zagubiona w nowoczesnym świecie, tkwiąca umysłem w powieściowych realiach. Wierząca, że zwykle zło dobrem się zwycięża, a koronę noszą tradycyjne wartości, jak przyjaźń, braterstwo czy oddanie.

Półistnienie

By pokonać dysonans poznawczy, o którym poniżej pisze profesor Marek Krzystanek, człowiek podejmuje próby zaakceptowania tego, co pewne i niezmienne w świecie. Ten etap zawiera się w III części “Rewolucji”, gdzie podmiot liryczny siłuje się ze zjawiskiem ciągle zachodzących zmian w każdej sferze istnienia. To nieśmiałe starania wyjścia z własnej skorupy i zastąpienia wątpliwości nadzieją, którym przeszkadzają kolejne rozterki.

Odrodzenie

Ostatnia część “Rewolucji” przynosi ukojenie. To zupełnie odmienne, pełne optymizmu, spojrzenie na świat i siebie. Udaje się dojść do akceptacji zmian i niezgodności realizmu z wyobrażeniami oraz zaakceptować własną osobowość. To wręcz poczucie dumy z inności, swojej odrębności. Okazuje się, że tomik “Rewolucja” to swoiste remedium na depresję. To myśli przelane na papier, pozwalające na odreagowanie narastającego lęku, ale też entuzjazmu i ekscytacji nowym spojrzeniem na własne istnienie.

Życie jest metafizycznym dramatem, który zmiękcza rutyna, schematy poznawcze i przyzwyczajenia. Człowiek współczesny nie jest szczęśliwy, jednak psychologiczny mechanizm wyparcia i zbiorowe zafałszowania poznawcze powodują, że tracimy kontakt ze swoim prawdziwym ja i z jego potrzebami.
Żyjemy więc w zgodzie z rzeczywistością i niezgodzie ze swoim ja, stąd nerwice, depresje i psychozy – nasilenie zaburzeń psychicznych odzwierciedla, na ile nasze wyobrażone ja nie pokrywa się z ja autentycznym. Jedynym momentem, w którym maski i iluzje znikają, jest kryzys psychiczny – tylko w nim możemy poczuć, jak głodne i niespełnione są nasze prawdziwe potrzeby.
Wiemy, że w obrazie świata przeżywanym w depresji jest mniej zafałszowań poznawczych niż u tzw. zdrowego człowieka. Chcesz podejrzeć taki prawdziwy, nagi świat przeżyć – przeczytaj wiersze, które stworzyła osoba doświadczająca tu i teraz dramatu egzystencjalnego człowieka współczesnego.

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek Krzystanek – psychiatra, metafizyk, gnostyk i poeta

Czy można żyć, będąc niewidzialnym?

Czy zmiany zawsze są dobre i w ogóle konieczne?

Co pozwala poczuć własną wartość, by móc szczęśliwie żyć w świecie niezrozumienia?

“Rewolucja” to być może niedoskonały, ale autentyczny kawałek najtrudniejszego etapu życia poetki, kiedy to siebie i własne pragnienia stawiała na ostatnim miejscu, a także momentu, w którym postanowiła to zmienić. Tomik ten może pomóc każdemu, komu się wydaje, że nikt go nie zrozumie. Celem tak nietypowego zbioru wierszy jest wskazanie, że poczucie mocy, szczęścia i własnej wartości każdy może zbudować w sobie. Choć kroczymy własną drogą, “Rewolucja” może pomóc w rozmowach ze sobą oraz osiągnięciu poczucia równowagi i spokoju, a także w rozmowach z bliską osobą, która obecnie zmaga się z bólem istnienia.

“Rewolucja” niejako dowodzi, że nikt nie jest samotną wyspą.

Nawet jeśli ktoś ma wrażenie, że jest sam na świecie i nikt go nie rozumie, w tomiku może dojrzeć, że to nieprawda. Inność może stać się siłą, wystarczy spojrzeć z odpowiedniej perspektywy.

To także swoisty poradnik do zrozumienia, że każdy zasługuje na szacunek i szansę bycia sobą.

Magdalena Bukowiec

Urodzona w 1994 roku mieszkanka podtarnowskiej miejscowości. Absolwentka współczesnej rachunkowości.

Miłośniczka natury, zwierząt (szczególnie tych puszystych), wegetarianka. Wędrująca przez życie z głową w chmurach. Indywidualistka, wrażliwa na piękno i cierpienie. Doskonała obserwatorka świata. Marzycielka, od zawsze otoczona książkami wszelkiego gatunku.

Zwolenniczka form tradycyjnych. Relaksuje się w zaciszu własnej biblioteczki, czytając lub przelewając własne wnętrze na papier.

Dołącz do listy oczekujących na premierę "Rewolucji"

Zdobądź wiarę we własne możliwości.

Sięgnij po realną świadomość, że wszyscy jesteśmy sobie równi godnością ludzką, bez względu na wygląd, kolor skóry, przekonania czy poziom wrażliwości.

Uwierz, że Ty też możesz być sobą!

Kliknij, aby dołączyć